Továbbképzések

Szakvizsgákról - 42//007. (IX. 19.) EÜM REndelet

Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések valamint általános orvosi oklevéllel és szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések listáját és megszerzésükhöz szükséges feltételeket tartalmazza a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

Stresszkezelés

Selye János, a stressz elmélet megalkotója, a Nemzetközi Stressz Intézet megalapítója szerint az öregség nem más, mint az életben elszenvedett sérülések és feszültségek összességének eredménye.

Kommunikáció

Orvosként vagy gyógyszerészként általában csapatmunkát végzünk és emberekkel, betegekkel foglalkozunk. Munkánk alapját képezi a megfelelő kommunikáció mind munkatársainkkal, mind betegeinkkel.

Időgazdálkodás

Nem mindig a sürgős feladat a fontos. Az időgazdálkodás valójában arról szól, hogy adott idő alatt inkább kevesebb feladatot végezzünk el, de azok valóban a fontos dolgok legyenek.

Érzelmi intelligencia

Egy vízvezeték szerelő a szakma finomságaira oktatja az inasát. „Mindenekelőtt fiam – hangzik a tanítás –udvariasnak és tapintatosnak kell lenned az ügyfelekkel.” Az inas megvallja, hogy tudja, mi az udvariasság, de az nem világos számára, mi a tapintat. „Nos fiam – jött a válasz - az valami ilyesmi. Mondjuk, benyitsz egy fürdőszobába, hogy megjavítsd a csapot, és megdöbbenésedre egy fiatal hölgyet pillantasz meg a kádban. Gyorsan bezárod az ajtót, és azt mondod: „Bocsánat uram!” Nos, az „uram ” – ez a tapintat.