pulmonológia

A neutrofilszám, a fertőzés és a dohányzás szerepe bronchiectasiában COPD-s betegekben

A bronchiectasia és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) közötti kapcsolat ok-okozati összefüggése továbbra is tisztázatlan. Jelen tanulmány célja a közöttük fennálló lehetséges okozati kapcsolat vizsgálata, különös tekintettel a légúti gyulladás, a fertőzések és a dohányzás mint közvetítő tényezők szerepére a COPD kialakulásában.
2024.04.17. Tüdőgyógyászat