Praxisalapítás - jogi tudnivalók

ÁNTSZ ellenőrzésről - Magánpraxis - vállalkozási ismeretek orvosoknak

Fokozott ÁNTSZ ellenőrzések várhatóak 2014 során, amely az egészségügyi szolgáltatókat is érinti. A fekvő- és járóbeteg-ellátók közül – több más terület mellett – kiemelt figyelmet kapnak a magánnőgyógyászatok. Különösen a tevékenységhez kapcsolódó szakdolgozó feladatok ellátását, valamint a szűrővizsgálatokon levett vizsgálati anyagok továbbításával összefüggő egyes részterületeket tekintik át.

Egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemléje Magánpraxis - vállalkozási ismeretek orvosoknak

Az egészségügyi államigazgatási szerv (ÁNTSZ) előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások teljesítését.

Nomen est omen - cégnév választás szabályai Magánpraxis - vállalkozási ismeretek orvosoknak

A cégnév a gazdasági társaság létrejöttének alapvető kelléke, a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kötelező eleme. Minden cégnek saját cégneve kell legyen, amely alkalmas a cég megkülönböztetésére. A cégek a cégnéven működnek és válnak jogalannyá: szerezhetnek jogokat és vállalhatnak kötelezettségeket.

Cégalapítás, cégeljárás szabályai Magánpraxis - vállalkozási ismeretek orvosoknak

2008. július 1-jétől a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló (továbbiakban Ctv.) törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni.