Megelőző orvostan és népegészségtan

Utazási orvostani (utazási medicina) továbbképző tanfolyam

Új orvosi továbbképzõ program indult 2008-ban Magyar Prevenciós Akadémia névvel. Nevében is jelzi, hogy a betegségmegelõzés különbözõ témakörében, a legkorszerûbb elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására ad lehetõséget. Ennek keretén belül, ebben az évben is megrendezésre kerül a védõoltásokról és az utazók egészségügyi felkészítésérõl szóló továbbképzõ tanfolyam.